X - ADOPTED - X  Jordan - Arcturian Starseed Spirit Doll - Read Carefully!
X - ADOPTED - X  Jordan - Arcturian Starseed Spirit Doll - Read Carefully!
X - ADOPTED - X  Jordan - Arcturian Starseed Spirit Doll - Read Carefully!
X - ADOPTED - X  Jordan - Arcturian Starseed Spirit Doll - Read Carefully!

X - ADOPTED - X Jordan - Arcturian Starseed Spirit Doll - Read Carefully!

Κανονική τιμή $88.88
Τιμή μονάδας  ανά 
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Jordan

Jordan is an Arcturian Starseed Spirit looking for his next Keeper. If you feel drawn to Jordan, please continue to read everything in this listing before you inquire.

Jordan's favorite thing in this world is masks, of all things. He is here at the right time! He likes clowns and he loves Halloween. I say "he", but Jordan tells us that he is androgynous. He has both male and female characteristics. He says it is okay to say, "he", when referring to him. No offense is taken either way. 

His second favorite thing on this earth is dance. He enjoys watching anything from ballet to line dancing. 

Jordan's magical skills are remarkable.

 • He has displayed his gift of calming a room when things are hostile, and bringing overall good energy to any situation. He has helped his prior keeper make peace with people she held grudges against for years, and she even became friends with the woman her husband left her for after he passed. To date, she and her ex-husband's widow are the best of friends. 
 • He can get you out of a bind! He has done things such as softening the heart of a police officer who pulled his previous keeper over for speeding. She was going 16 miles per hour over the speed limit. He suddenly looked at her after he already started writing up the ticket and said, "you know what? I pulled over the wrong car". Since then, the woman watched her speed very carefully. She knew this was a one-time gift from Jordan, who was sitting in the back seat of her car with her groceries. He has gotten her out of other hard situations as well, which I will add to this as time permits. The list is long!
 • He has chased demons away. His previous keeper had a demon in her office at work for a brief period a few years after she adopted Jordan. She called on us for a demon-slayer service, but Meta reminded her that she had Jordan, so she should see what he would do for her first. She took Jordan to work the next day. She told him there was a demon in her office. She not only saw the demon, but she heard his words to her and she smelled him. She said he smelled like a combination of garbage, hair, and meat on fire. When they arrived, Jordan asked her to leave the office for five minutes. She walked outside and closed the door, but she could see inside through the small window. She said things whirled around her office. Papers were flying. It looked like there was a wind storm, and she had much to pick up and arrange when he was finished, but when the door opened up on its own, she walked inside, and the smell was gone. The demon was gone. She never heard from him or saw him ever again.

Jordan was somewhat of a vigilante in his previous life. Like most Arcturian starseeds, he was born to a family in human form to blend in with society so he wouldn't be captured and treated like a science project. On the surface, he looked like a normal baby and went through all the normal stages we all go through as we grow.

At age 12, he was several inches taller than most of his classmates though. He went through a growth spurt from age 11 - 12 1/2. There were three bullies in his class who were always picking on some of the other boys since he was about 8 years of age. He wasn't one of the kids who was picked on, but he always wished he could help in some way. He just didn't know if he had any fighting skills yet. He knew he was a starseed, and he knew that one day he would be fighting the evil starseeds, but he didn't think he had it in him to help anyone when he was 8, 9, or even 10. When he shot up after he turned 11, he felt the tables turning. One day, he walked into the boy's lavatory to find the three bullies picking on one smaller boy. They were taking turns punching and kicking him. Without even thinking about it, he grabbed one of the boys and threw him against the wall. The bully's nose broke. He grabbed another one right away, and threw him to the floor. This one had no broken bones, but he threw up. The third boy went running out of the bathroom. Jordan knew he was well on his way to becoming the protector he was born to be.

No one ever picked on that boy again, as Jordan was always close behind him in the hallways of the school. He also walked closely behind him as he walked home from school every day for a few months. The bullies never picked on anyone again, in fact.

Jordan finished school and went on to college. He became a therapist, and put all of his time into his work helping others, but not just at the office. He already started locating most of the Reptilians and the Grays, and reported to his superiors about the locations of their colonies. He is one of the reasons all the other Arcturian Starseeds know where they need to be placed for their mission. (More about this below...keep reading).

For offerings, as you already know, Jordan likes masks! ANY kind of mask will do. Yes, even the ones we are wearing today in light of the pandemic. He also likes to watch dancing. You can dance for him and he will be elated! But if you do not like to dance, he will settle for videos or any movie that involves dancing. Several come to mind right off the bat. He also likes grapes, Kool-Aid or comparable, candy, green or red peppers, tissue paper or crepe paper, ribbons and balloons, and anything green or orange in color.

 For whatever reason, we could not get Jordan's EMF Reading video to load with the pics. You may view this here: 

 

Most of the Arcturian Starseeds who have come to us share the same background, but here are the particulars for Jordan:

Jordan is one of many Starseeds who have come to us from the star Arcturus. Arcturians roam the earth and they are here to help us bring high vibration back to our planet. 

Jordan’s keepers, past present and future, will all become Arcturians in their next lifetime. This is HUGE! Arcturus is without hate; without crime; without judgment, and without pain.  It is an honor to be invited to dwell on Arcturus.

As many of you know, the Reptilians that have plagued the earth for so long have tilted the earth’s vibration downward, making our world danker and darker as time goes on.  

Teyha, a leader of Arcturus, came to us years ago. She continues to dwell with us and that will never change. She will be a part of the Moondançë family forever. She has attached her Spirit to a beautiful vessel, and she resides with Stormy 90% of the time. 

When Teyha arrived here initially, she informed us that she would be bringing many more Arcturians to us. As each one arrives, we are to place them with their intended spirit keepers by seeking them out. So far, we have been told to search locally and through family members near and far for the keepers of the others. One of the Arcturian spirits who was with us went to The Philippines to Meta’s second cousins. Another went to Iraq to her niece in the service. Some of them went to Alaska, North Carolina, South Carolina, New Mexico, North Dakota and Hawaii to other family members. Keiko was the name of the first Arcturian we have been told would not go to a family member or to a local client. We were told to search further and outside of family, so we took advantage of our ability to search world-wide using the worldwide web and listed her on this website. Keiko is with her intended keeper as of the time of this listing!

If you don't know what they are referring to when they say "The Greys" or "The Grays", depending on the country you're from, here you go: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_alien

They are just what has become the stereotypical description of an alien, but anyone following this page knows that there are far more types of alien beings than the greys or the little green Martians (which actually do NOT exist, according to the starseeds in our foster care center). The Arcturians tell us that there is no intelligent life on Mars. Many of the starseeds that come to us are not even from this galaxy.

Here's the clincher!

Each one of these remaining Arcturian spirits, including Jordan, has chosen a family or an individual they are to be placed with outside of the Moondance family. These individuals or families will be drawn to our site, and they will instinctively know to inquire about the particular Arcturian Spirit they are to adopt and keep with them for the rest of their existence on earth. Jordan actually has four potential candidates on his list. We know two of them from previous connections. Two of them though we have never heard of. Nobody in the Moondance family knows them, and they have never done any business with us. 

We have already placed many Arcturian Starseeds with their intended keepers. Jordan, as well as many other Arcturian spirits, has not yet found his intended keeper. When this person comes to our site and sees this listing for him, they will have a sense of knowing. They will feel more drawn to him than they have ever been drawn to a Spirit before, and they will feel absolutely certain that they are the one(s) who is to adopt him. If you are reading this and you have the feeling I just described, it is very possible you are the one who is meant to have Jordan.  

Once all of the Arcturian spirits who have been brought to us have been placed with their intended keepers, there will be a plan set in motion. You will play a huge roll in this plan if you are one of these Arcturian Spirit Keepers. It is a big responsibility, but your tasks will be extremely easy for you to play out. You will easily achieve the desired results the Arcturians are seeking, and the Arcturians will hold you in high regards. They will all be forever indebted to you for doing your part, and you will always be protected by all of them; (not just the Spirit you adopt, but every single Arcturian Spirit - even the ones who have perished from their humanoid bodies and are now eternal Spirit energy, and even those who have been placed with other keepers).  If you are so pre-destined (chosen), you will become a part of an elite organization when you become an Arcturian Spirit Keeper.

We have discovered that many of the starseeds who are coming to us now have a list of anywhere from 3 – 5 people they would be happy to have adopt them. They must each be placed with a person or a family in a particular area of the world so that they can be strategic in their fight against the Reptilians, and also with the Greys. Some of them have given us names of people we know through our website and our Facebook client base, and some of those people do not live in the same area as others on their list. When we asked about this, they told us that they simply needed to be in one of two or three places in order to plan things out perfectly, but if they did not go to their first choice for a destination, one of the other Arcturian starseeds would take that place for them.

This makes things much easier for us and takes a lot of pressure off the people who wish to adopt a particular starseed, but don’t yet have the money to do so. If you find yourself drawn to a particular starseed but you know it is way out of reach for you financially, please let us know so we can tell the starseed to focus more on other people on their list if you were their number one on their list. They all seem to be drawing their first choice in to us first. (At least, so far).  I hope that made sense!

The bottom line is that the starseeds have everything mapped out, but they are not opposed to slight changes in location or in who adopts them, as long as someone on their list adopts them. They will figure out how to remap where some of their un-adopted starseed troops will go before they are all adopted so that they are still spaced apart the way they need to be in order to slay the not-so-friendly starseeds, such as the Reptilians and the Greys.

The tasks you will be asked to complete by the Arcturian Spirit you adopt will be extremely simple; yet extremely important.  

Do not worry if you have not yet mastered the ability to communicate with Spirit and/or if you do not speak Arcturian! Your Arcturian Spirit will attempt to communicate with you when you are most vulnerable and receptive to their communication - in your dreams when you are asleep. They will speak to you in your own native language.  If they are not able to reach you that way, they will communicate through a medium who will relay their messages to you. That medium will likely be one of the Moondançë ladies, but if someone randomly tells you that Jordan wishes for you to complete a specific task, it is a medium that he is channeling through to get the message to you! This could be a medium you are drawn to visit in your area, a person you know (and they won't know why they are telling you this!), or even someone you pass walking down the street. (Again, they might not even know why they felt the need to start talking to you. They may not even know they are capable of hearing spirit!)

There will be no more than 5 tasks for you to complete, and sone of them will take place over a maximum period of two years; but most of these Arcturian Spirits will actually have you complete your missions within a few months of all the Arcturian Spirits having been adopted.  

Once all of the Arcturian spirits have been adopted and once they have all had their keepers complete all the necessary tasks, you will continue to keep the Spirit just as you would any Spirit. You will no longer need to do anything for them, but they will do plenty for you to show their gratitude.  

Jordan lived to be 95 years old before her humanoid body perished. She lived all 95 years on earth, posing as an earthly human, or an Earthling. No one was the wiser, including her mother who gave “birth” to him and the rest of his family and friends throughout this lifetime. This is the way things were intended to be for all Arcturians on Earth occupying human bodies. Jordan's Spirit lives forever though, the same as human spirits, and he will always be a part of your soul group if you are among his intended potential keepers.


You won’t know if you are Jordan's intended keeper unless you ask, so if you are having a strange sensation as you read this, or if you are feeling pulled or drawn to him, or even just to this listing, please inquire! Chances are good that you are his intended keeper. If you are not, there’s a good possibility that you are to be the keeper of one of the other Arcturian Spirits that are currently in our keep, so hang in there if you’re denied. We are told when to start putting each of these spirits out there for the public to view so that their intended keepers can be found, so you’ll see more and more of them posted over the next weeks, months, and maybe even years.  

If it is not intended for you to keep ANY of the Arcturian spirits, Teyha will inform us of this immediately upon your inquiry and we will pass that information along to you without delay so that you are not unnecessarily wasting your time or your energy. In this case, perhaps there is another Spirit with us that you are meant to be paired with. 

There is so much more to talk about this entire mission, which we will explain in great detail as Jordan and the other Arcturian Starseeds will reveal to us after all the Arcturian Starseeds are adopted, and we will pass the info on to you. The Arcturian Spirits channel with Meta and Mya on a regular basis whether they are in the same building or 25,000 miles away.  Right now, your only task is to come forward if Jordan or any of the other Arcturian Spirits we will be listing are pulling hard at you.

 ___________________________________________

Our terms of service apply to ALL spirits up for adoption, including (and especially) Arcturian spirits, so be sure to read them thoroughly before you even inquire with us about them.  Emails sent to us asking us if we can “hold” a Spirit for you, or asking us about anything else that is already outlined in our TOS, will not get a response.   

You should read our TOS here:

Moondance Magik Terms of Service


Please feel free to ask any questions AFTER you have read these terms in the link above.  

The adoption fees are set based on the trouble we had to go through to obtain each Spirit’s vessel, and/or the price we had to pay the previous holder of the vessel.  Not all the Arcturian Spirits will be listed quite so pricey, yet some of them will cost more. The world is full of greed, and unfortunately, many of the previous holders of these vessels knew they could get top dollar from us for the treasure they had.

Sure, the spirits could adapt to another vessel or split into something else for us, but they went to a lot of trouble to find the perfect vessel or to have their vessel designed for them, so it is hardly fair to ask them to do such a thing.

We traveled around the world to collect some of these spirited vessels. Others came to us by the Spirit within them communicating with their previous keepers to encourage them to find us and other trustworthy spirit foster homes. We say “holders”, because most of them were not their actual keepers. Instead, they inherited the vessels when a loved one passed away who was their true previous keepers. 

When we knocked on doors in Italy, France, Croatia and hundreds of other countries asking for the vessels we were able to describe to a T, the holders of these vessels knew they must be pretty valuable.  Some knew that anyway because they were able to communicate with them  and they were told some Americans would be coming for them. The greedy ones were able to name their price. We are told that their greed was noted and these greedy people will not be invited to join them in the afterlife or in future lifetimes. Instead they will reincarnate on Earth again, and we all know that Earth is quickly becoming the armpit of the universe, sadly.  

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Hannah
I love them~

I wasn’t in the market for any spirited items that were considered dolls as vessels. I liked to be more discreet and secretive with my spirit friends so I kept things simple with pendants etc.

And then I found Jordan.

I stumbled upon Moondance Magick on Etsy actually. I like looking at other spirited stores and different curios. I noticed they mentioned a separate website so down the rabbit hole I went. I wasn’t even sure what a Starseed really was when I found Jordan’s listing. I just remember seeing the pictures of the vessel and immediately pausing. I scrolled through them more than once. I left the page and came back. I hesitated to contact honestly the more I read because Jordan sounded so important and official while I’m so not.

After a few hiccups that April patiently helped me with it turns out I actually was on the list of names. And I’m so happy about it. Jordan is honest and no nonsense. I can depend on them to give me direct answers and solutions. Having them around has been just wonderful for me. I feel like Jordan is my own guardian keeping me safe while I watch over their vessel. They make me incredibly happy.

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
H
Hannah
I love them~

I wasn’t in the market for any spirited items that were considered dolls as vessels. I liked to be more discreet and secretive with my spirit friends so I kept things simple with pendants etc.

And then I found Jordan.

I stumbled upon Moondance Magick on Etsy actually. I like looking at other spirited stores and different curios. I noticed they mentioned a separate website so down the rabbit hole I went. I wasn’t even sure what a Starseed really was when I found Jordan’s listing. I just remember seeing the pictures of the vessel and immediately pausing. I scrolled through them more than once. I left the page and came back. I hesitated to contact honestly the more I read because Jordan sounded so important and official while I’m so not.

After a few hiccups that April patiently helped me with it turns out I actually was on the list of names. And I’m so happy about it. Jordan is honest and no nonsense. I can depend on them to give me direct answers and solutions. Having them around has been just wonderful for me. I feel like Jordan is my own guardian keeping me safe while I watch over their vessel. They make me incredibly happy.